เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ประสงค์ดำรงตำแหน่งคณบดี วาระปี 2568 – 2571

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม การแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ประสงค์ดำรงตำแหน่งคณบดี วาระปี 2568 – 2571

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 10 เมษายน 2567
เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4 (ส่วนหลัง)

 

สำหรับผู้ประสงค์นำเสนอวิสัยทัศน์
ส่งใบสมัครได้ระหว่างวันที่
2 – 4 เมษายน 2567
ได้ที่ : https://forms.gle/zVmTCf6UUBUhAyrc9

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม On-site
ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567
ได้ที่ : https://forms.gle/hsSUGNKr6Ap4R1hS6

 

เข้าร่วมกิจกรรมแบบ Online
ผ่าน Webex Meeting
Number : 2642 631 3532
Password : 10042024
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma4231901177db98e7b1095b1b1b57dec


ส่งคำถามล่วงหน้ากิจกรรมนำเสนอวิสัยทัศน์ ได้ที่ :
https://forms.gle/wgQvFtRRspGEhfXh7


หมายเหตุ : กิจกรรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาคณบดี

 

ติดต่อสอบถาม : สภาอาจารย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 โทร. 02 200 7786

ลงข่าว ณ วันที่ 2 เมษายน 2567