เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2 “อย่ารอให้คนอื่นเป็นคนให้ค่าเรา เพราะเราต้องเห็นคุณค่าของเราเองก่อน” ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงโสภี ภูมิสวัสดิ์

DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2 “อย่ารอให้คนอื่นเป็นคนให้ค่าเรา เพราะเราต้องเห็นคุณค่าของเราเองก่อน” ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงโสภี ภูมิสวัสดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงข่าว ณ วันที่ 2 เมษายน 2567