เว็บไซต์เก่า

โครงสร้าง โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

โครงสร้าง โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

MU DENT faculty of dentistry

โครงสร้าง โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "