เว็บไซต์เก่า

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

MU DENT faculty of dentistry

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลทันตกรรม มหาจักรีสิรินธร

" คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน "

คณะผู้บริหาร