เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ในยุค 21st Century

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

งานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 – 6 (การศึกษาต่อ)

โครงการสานรักจากใจอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2566