INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดกิจกรรมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ จัดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “มหิดลเพื่อสังคม” (Mahidol for social engagement)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”

งานมหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2566

คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566