เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU-NCKU International Exhibition & Symposium: Medical Device Innovation & Medical Care

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก School of Stomatology, Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ