INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

สอบงานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพของหนังสือสื่อภาพนูนอักษรเบรลล์และเสียงในการลดความกังวลทางทันตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น” โดยทันตแพทย์หญิงพิชชาพร ปีตุวงศ์

สอบงานวิจัย เรื่อง “ปริมาณฟลูออไรด์ในคราบจุลินทรีย์ และน้ำลายภายหลังการทาฟลูออไรด์วาร์นิชและซิลเวอร์ไดอะมีนฟลูออไรด์ ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน” โดย ทันตแพทย์หญิงชวัลญา อัศวเลิศพลากร

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของนมเปรี้ยวต่อไบโอฟิล์มของเชื้อ เสตร็ปโตคอคคัสมิวแทนและการสูญเสีย แร่ธาตุในชั้นเคลือบฟัน: การวิจัยในห้องปฏิบัติการ” โดยทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จัดทำเสื้อยืดปกโปโลสีเหลืองสกรีนตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา บริเวณอกด้านซ้าย จำหน่ายในราคาตัวละ 250 บาท *มีจำนวนจำกัด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อดีตอาจารย์ และอาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบ 84 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

สอบงานวิจัย เรื่อง “สัณฐานวิทยาของคลองรากฟันกลางใกล้กลางในฟันกรามล่างแท้ซี่ที่หนึ่งในประชากรไทยและความสัมพันธ์ของคลองรากต่อทันตวิภาคของพื้นโพรงประสาทฟัน: การวิเคราะห์โดยภาพไมโครคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี” โดย ทันตแพทย์นราวิชญ์ อ้นศิริ

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมงานพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล บริจาค 1,000 บาท รับ Power Bank 1 เครื่อง มีสายชาร์จพร้อมไฟฉายในตัว ความจุ 10,000 mAh (สีดำ สีขาว) บริจาคสมทบทุนเพื่อรับของที่ระลึก ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล บริจาค 3,000 บาท รับกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ขนาด 20 นิ้ว (สีเทา) บริจาคสมทบทุนเพื่อรับของที่ระลึก ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

รับสมัครทันตแพทย์ โครงการ Internship จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 อัตรา โรงพยาบาลมหาจักรีสิรินธร จำนวน 4 อัตรา