เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รู้หรือไม่ ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องปฏิบัติตนอย่างไร

กำหนดการเข้าให้บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

โรคเฝ้าระวังและคำแนะนำ ในการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง

วันสุดท้ายของการทำงานแล้วน้าาา วันนี้ อย่าลืม!!! ตรวจเช็คสักนิดก่อนปิดออฟฟิศหยุดยาว ด้วยความปรารถนาดี จาก งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

กำหนดการเข้าให้บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ออฟฟิศซินโดรม

กำหนดการเข้าให้บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

รู้จักและป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่

สิ่งของที่ควรเก็บให้ห่างจากความร้อน รณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย

การฝึกเตรียมความพร้อมทีมชุดผจญเพลิง “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง” ภายในอาคารสูงพิเศษ (สำหรับบุคลากรงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม)