INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เสนอผลงานวิจัย และประกวดผลงานวิจัย Mahidol Dental Research Day 2024 (MDRD 2024)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 56 ปี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล “หลวงวาจวิทยาวัฑฒน์” (รุ่นที่ 5) และ “รางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อาคันตุกะชาวต่างประเทศ ในการเยี่ยมชมคณะฯ

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับต้น : ผู้นำศตวรรษที่ 21 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล