เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดประจำเดือนกุมภาพันธ์

เครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาทันตกรรมหัตถการ) ออกให้การรักษาทางทันตกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ระหว่างนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 26

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย MEET THE INVENTOR BG Multi for Root Canal Filling, Root Repair, and Retro filling

พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล “มหิดลเกมส์ 2567”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567