เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง Angiogenic Effect of SHED-derived Exosomes On Hyperglycemia-induced Endothelial Cells

รับรางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง Antinociceptive Effect of Cannabidiol in Painful Osteoarthritis Temporomandibular Joint “งานประกวด The 25th Student Clinician Research Program”

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง Identification of contact between third molar and mandibular canal by deep learning

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยนักศึกษาในระดับปริญญาตรี เรื่อง Melatonin Prevents H2O2-Induced Premature Senescence in Human Gingival Fibroblasts

on winning the 1st Prize in Oral Presentation, Postgraduate Category (PG Case Report)

on winning the 1st Prize in Oral Presentation, Postgraduate Category (PG Review)

on winning the 1st Prize in Oral Presentation, Postgraduate Category (PG Original Research)

on winning the 1st Prize in Poster Presentation (Faculty Original Research)

Macquarie University – Mahidol University Seed Grant 2023