เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

For the most outstanding achievement in Poster Presentation (First Prize) : “Restoring Parkinson Cell Behavior via Dental Stem Cell Mitochondria Transfer”

on receiving 3rd Prize in Research : Senior Category (Oral Presentation) at the 15th IDCMR Congress

on receiving 1st Prize in Research : Senior Category (Oral Presentation) at the 15th IDCMR Congress

ได้รับรางดีเด่น 1 ระดับปริญญาโท การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ได้รับรางชมเชยทางคลินิก ระดับปริญญาตรี การประกวดผลงานวิจัยของ นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ได้รับรางดีเด่นทางคลินิก ระดับปริญญาตรี การประกวดผลงานวิจัยของ นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ได้รับรางชมเชยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับปริญญาตรี การประกวดผลงานวิจัยของ นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ได้รับรางดีเด่นทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับปริญญาตรี การประกวดผลงานวิจัยของ นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ได้รับรางชมเชย ระดับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน การประกวด ผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ได้รับรางดีเด่น ระดับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน การประกวด ผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564