เว็บไซต์เก่า

“กัตตาเคลียร์” ผลงานรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 64 พร้อมบุกตลาดเอเชีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อยอดพัฒนาคิดค้น “น้ำยาบ้วนปาก” ที่สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก่อโรค “โควิด-19” ได้ผล 99.99% เตรียมส่งต่อ รพ.สนาม-เรือนจำ-ค่ายทหาร

บทความลงใน Post Today คอลัมน์ “ปัญญาของแผ่นดิน” ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เรื่อง “โรคในช่องปากผู้สูงอายุ เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรละเลย” โดย ศ.คลินิก ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์ คณะทันตเเพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ผลงานการผลิตวิจัยน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ ในการทำละลายวัสดุคลองรากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา

ม.มหิดล คิดค้นน้ำยาบ้วนปากสารสกัดข้าวไทย

มหิดลลงพื้นที่ชุมชนคัดกรองมะเร็งช่องปาก ผลักดันนโยบายทันตสาธารณสุขของชาติ

News Clipping “ม.มหิดล ระดมทีมสหสาขาวิชา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการสุขภาพช่องปากชุมชน”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “COVID-19: Challenges for Social Innovation”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2021 NCKU Overseas Week “FACING THE CHALLENGE OF COVID-19 INTO OPPORTUNITY FOR RESEARCH”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 32ⁿᵈ Annual Scientific Meeting of the South East Asia Association for Dental Education (SEAADE) ในหัวข้อ “Transforming Dental Education Through Innovation, Learning Strategies During and Beyond the Covid-19 Pandemic”