เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2558

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2558

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2558

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558

ผลประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข ร่วมกับ สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2015

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ ในรอบ 5 ปี (ปี 2010 -2014)

รางวัลค่า h-index สูงสุด (ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 2013 -2014)

ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในโครงการการประกวด Periodontal surgery Awards

ได้รับรางวัลอันดับชมเชย การประกวดบูรณะฟันชั่วคราวด้วยวัสดุ ProtempTM4