INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2566

เชิญชวนชาวทันตฯ มหิดล ร่วมโหวตสนับสนุน “สิรินธรทันตพิพิธ” พิพิธภัณฑ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด Museum Thailand Awards 2021 จัดโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

ตัวอย่างการกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ที่พบโดยทั่วไป

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงิน ผ่านระบบ E-donation โอนง่าย คล่องตัว ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพียงทำรายการผ่าน Mobile Banking

ขอแจ้งเปลี่ยน URL ใบแจ้งรายได้, ใบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จากเดิม URL : http://epay.dt.mahidol เปลี่ยนเป็น URL : http://epayroll-dt.mahidol.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการรายงานผลการฝึกอบรม การป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัด Prevention of Surgical site Infection

การขอหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) สามารถเข้าที่เว็บไซต์ งานทรัพยากรบุคคล (ใช้ระบบ Intranet เท่านั้น) https://dt.mahidol.ac.th/th/งานทรัพยากรบุคคล หรือ แสกน QR CODE

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าตรวจสอบอาคารควบคุมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566

ขอเชิญชาวทันตฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ซ้อมอพยพหนีไฟ

“ตลาดนัดขยะรีไซเคิลของชาวทันตฯ มหิดล” เดือนมกราคม 2565