เว็บไซต์เก่า

อัตรค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

สำหรับบุคลากร ระบบส่งงานบริการของงานสื่อสารองค์กร MUDENT CONNECT โดยใช้ USER – PASSWORD เดียวกับ E-MAIL MAHIDOL

แจ้งปิดทำการ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2566

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทร 02-200-7777

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566