เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะ อาจารย์อาวุโส คณะกรรมการสโมสรและคณะอนุกรรมการในกิจการสโมสรฯ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 จัดโดยสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

โดยเข้ากราบสักการะพระพุทธเทพทันตราช พระพุทธรูปประจำคณะฯ และวางพวงมาลัยเพื่อสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ผู้ก่อตั้งและอดีตคณบดีท่านแรก ณ บริเวณโถง ชั้น 7

จากนั้นเป็นพิธีรดน้ำและขอพรอาจารย์อาวุโส และร่วมซุ้มกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา