เว็บไซต์เก่า

ผศ. ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

Name (English) : Bundhit Jirajariyavej

 

Title : Assistant Professor

 

Education : DDS, MSc (Prosthodontics),

Cert. in Maxillofacial Prosthetics, Diplomate, Thai Board of Prosthodontics

 

Expertise : Prosthodontics Implant Dentistry

 

Contact Address :

Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Mahidol University.

 

Phone : (66 2) 200-7817-18

 

E-Mail : bundhit.jir@mahidol.ac.th