เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษาฯ จัดการแสดงดนตรีสด “Acoustic in House”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสโมสรนักศึกษาฯ จัดการแสดงดนตรีสด “Acoustic in House”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้อย นายกสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ให้เกียรติร่วมร้องเพลงในการแสดงดนตรีสด “Acoustic in House” จัดโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมดนตรีสากลของนักศึกษาทันตแพทย์ ทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เวลา 12.30-14.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)