เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค (Microhardness Tester)

(Microhardness Tester)

รุ่น : FM-ARS 9000

ผู้ผลิต : Future-Tech Corp., Kanagawa, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-48-009

สมบัติเฉพาะ :

หัวกดแบบ Vickers และ Knoop เลือกน้ำหนักกดได้ 8 ระดับ ได้แก่ 1, 5, 10, 50, 100, 300, 500 และ 1,000 กรัม ตั้งเวลากดได้ 5-40 วินาที แสดงภาพผิววัสดุและทำการวัดรอยกดผ่านจอภาพขาวดำจากกำลังขยายเลนส์ตา 10 เท่า และเลนส์วัตถุ 5, 10 หรือ 50 เท่า แท่นวางวัสดุเคลื่อนที่ในระยะทำงานแกน X และ Y ได้ระยะ 50 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email