เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องทดสอบความแข็งจุลภาค (Microhardness Tester)

(Microhardness Tester)

รุ่น : FM-ARS 9000

ผู้ผลิต : Future-Tech Corp., Kanagawa, Japan

รหัสครุภัณฑ์ : DT-48-009

สมบัติเฉพาะ :

หัวกดแบบ Vickers และ Knoop เลือกน้ำหนักกดได้ 8 ระดับ ได้แก่ 1, 5, 10, 50, 100, 300, 500 และ 1,000 กรัม ตั้งเวลากดได้ 5-40 วินาที แสดงภาพผิววัสดุและทำการวัดรอยกดผ่านจอภาพขาวดำจากกำลังขยายเลนส์ตา 10 เท่า และเลนส์วัตถุ 5, 10 หรือ 50 เท่า แท่นวางวัสดุเคลื่อนที่ในระยะทำงานแกน X และ Y ได้ระยะ 50 มิลลิเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 5 โทร.02-2007625

Facebook
Twitter
Email