เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์จาก Tokyo Medical and Dental University ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาทันตแพทย์จาก Tokyo Medical and Dental University ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professor Jun Tsuruta จาก Faculty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของทั้งสองสถาบัน

ในโอกาสนี้ Professor Jun Tsuruta ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 6 จาก TMDU จำนวน 7 คน ที่เข้าศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาทันตแพทย์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ คลินิกทันตกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งยังได้เข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย ร่วมกับ นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากนี้ นักศึกษาจาก TMDU ยังได้เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร วิทยาเขตศาลายา และโรงพยาบาลพุทธมณฑล อีกด้วย
สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 มีนาคม 2567