เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
งานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้”

งานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้” เรื่อง 55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และเปิดงานนิทรรศการ “55 ปี ผู้พิทักษ์ฟันน้ำนม” จัดโดย ภาควิชาทันตกรรมเด็กร่วมกับหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา