INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 55 และ MIDS รุ่น 9 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และภายในรุ่นของนักศึกษา อีกทั้งยังเสริมทักษะการทำงานที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ จัดโดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3