เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมรับน้องข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 รุ่น 55 และ MIDS รุ่น 9 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และภายในรุ่นของนักศึกษา อีกทั้งยังเสริมทักษะการทำงานที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ จัดโดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3