เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

11. มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว หรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ระบบไฟฟ้าประจำอาคารต่าง ๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ออกแบบให้มีระบบการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว  มีสวิทซ์ตัดวงจรอัตโนมัติและฉนวนป้องกันไฟฟ้า  เต้ารับทุกจุดมีสายกราวด์  อีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี  โดยมีผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าดับ

 

ข้อมูลประกอบของกิจรรม

ดูแลรักษาตู้ MDB

ดูแลรักษาหม้อแปลง

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]