เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

Instrucment List For Research Services Center

Oral Chroma

รุ่น : CHM-2

ผู้ผลิต : -

รหัสครุภัณฑ์ : 409000010423

สมบัติเฉพาะ :

Halitosis Measuring Device uses a highly sensitive semiconductor as a detector along with a small built in column enabling quick separation of the sample gas. OralChroma is a portable gas-chromatograph device that was developed to measure VSCs levels (hydrogen sulfide, methyl mercaptan, and dimethyl sulfide) inside the mouth providing high sensitivity and practicality, then displays each gas concentration on a PC in nanogram/10ml and ppb (parts per billion).

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวราชพร สีจันทร์, นายศรุต ไทยรัตน์, นายภูวนัย ภูษิต

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007626

Facebook
Twitter
Email