เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

การตรวจฟันและการให้ทันตกรรมป้องกันในผู้ป่วยเด็ก

การตรวจฟันและการให้ทันตกรรมป้องกันในผู้ป่วยเด็ก

MU DENT faculty of dentistry

การตรวจฟันและการให้ทันตกรรมป้องกันในผู้ป่วยเด็ก

สื่อการสอนด้วยภาพ เรื่อง การตรวจฟันและการให้ทันตกรรมป้องกันในผู้ป่วยเด็ก

(Visual Pedagogy: Oral Examination and Prevention in Pediatric Dental Patient)

VP ชุดที่ 1 การตรวจฟัน (Oral examination)