เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

 

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ : https://dtedu.dt.mahidol.ac.th/portal/index.php

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างทันตกรรม :
https://dtedu.dt.mahidol.ac.th/file_staff_upload/file_news/9320240213091623.pdf

 

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา :
https://dtedu.dt.mahidol.ac.th/file_staff_upload/file_news/5320240213091623.pdf

ลงข่าว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567