เว็บไซต์เก่า

Student Admission Class of 2024 Now Open Master of Science in Dentistry Major in Pediatric Dentistry

Student Admission Class of 2024 Now Open Master of Science in Dentistry Major in Pediatric Dentistry

News from : Department of Pediatric Dentistry

 

Admission period : December 1, 2023 – January 31, 2024.

for more information :
https://graduate.mahidol.ac.th/inter/prospective-students/?p=curriculum&id=3311M01G

ลงข่าว ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566