เว็บไซต์เก่า

หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เชิญชวนชาวทันตฯ ช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำ ”น้ำทุกหยดมีคุณค่า ปิดให้สนิทหลังเลิกใช้”

หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เชิญชวนชาวทันตฯ ช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำ ”น้ำทุกหยดมีคุณค่า ปิดให้สนิทหลังเลิกใช้”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566