เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม นิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม นิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า บริเวณลิฟต์แก้ว ชั้น 1

ลงข่าว ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566