เว็บไซต์เก่า

ไม่ใช่ความผิดของโลก ที่ไม่เป็นไปตามใจเรา แต่เป็นความโง่ของเราต่างหาก ที่ต้องการให้โลกเป็นอย่างที่ใจหวัง

ไม่ใช่ความผิดของโลก ที่ไม่เป็นไปตามใจเรา แต่เป็นความโง่ของเราต่างหาก ที่ต้องการให้โลกเป็นอย่างที่ใจหวัง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล