เว็บไซต์เก่า

สวัสดีปีใหม่ไทย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

สวัสดีปีใหม่ไทย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล