เว็บไซต์เก่า

พระที่ควรเก็บไว้คู่กายตลอดเวลา คือ พระคุณพ่อแม่ คนกตัญญูรู้คุณของพ่อแม่ อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญ

พระที่ควรเก็บไว้คู่กายตลอดเวลา คือ พระคุณพ่อแม่ คนกตัญญูรู้คุณของพ่อแม่ อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล