เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ที่สนใจขอรับคำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาด้านสถิติในการวิจัย “โครงการคลินิกสถิติเพื่อการวิจัย” โดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ที่สนใจขอรับคำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาด้านสถิติในการวิจัย “โครงการคลินิกสถิติเพื่อการวิจัย” โดย ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย