เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวนเป็นอาสาสมัครทดสอบการรับรสชาติ การศึกษาเรื่องอุบัติการณ์ของการรับรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม

ขอเชิญชวนเป็นอาสาสมัครทดสอบการรับรสชาติ การศึกษาเรื่องอุบัติการณ์ของการรับรสชาติที่เปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล