เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา จากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา จากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา จำนวน 54 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ทันตแพทย์พูนผล โควิบูลย์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน มาให้ความรู้ การดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้วยตนเองพร้อมสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ

สนใจเข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับสิรินธรทันตพิพิธ
สามารถติดต่อสอบถามผ่านข้อความทาง Facebook
สิรินธรทันตพิพิธ – Sirindhorn Dental Museum
หรือโทร 02-200-7653 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย