เว็บไซต์เก่า

อ. ทพ.พูนผล โควิบูลย์ชัย

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

Doctor of Dental Surgery (D.D.S.) ,
Master of Arts (Cultural-Studies)

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 15

E-mail address : poonpon.kho@maidol.ac.th