เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ออกให้การรักษาทางทันตกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ออกให้การรักษาทางทันตกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล อาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาหลังปริญญา ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การรักษาทางทันตกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567