เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีเปิดงานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้” เรื่อง “CONNECT เชื่อมโยงทันตแพทย์สู่ประชาชน”

พิธีเปิดงานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้” เรื่อง “CONNECT เชื่อมโยงทันตแพทย์สู่ประชาชน”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานนิทรรศการ “DTMU Story telling เรื่องเล่า DTMU บางทีเราอาจไม่เคยรู้”เรื่อง “CONNECT เชื่อมโยงทันตแพทย์สู่ประชาชน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทยหญิงเยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และเปิดงานนิทรรศการ “CONNECT เชื่อมโยงทันตแพทย์สู่ประชาชน” จัดโดย ภาควิชาทันตกรรมชุมชนร่วมกับหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา