เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การอบรมหลักสูตรเทคนิคการประหยัดพลังงานในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการประหยัดพลังงานในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรเทคนิคการประหยัดพลังงานในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2567 แก่บุคลากรของคณะ โดยมี คุณชนชัย​ ทองเฝือ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทสมอาทิตย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ” และ “มาตรการง่ายๆ ทำได้ทุกคน” ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบจากการใช้พลังงาน” โดยคุณไพบูลย์ วาณิชอดิศักดิ์ ผู้ชำนาญการตรวจสอบ และรับรองรายงานการจัดการพลังงาน และที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบรายงานการจัดการพลังงานของกลุ่มอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องประชุม 304 – 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)