เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารและบุคลากร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชรพงศ์ ปิยะภาณี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ HIS และ ERP ณ ห้องประชุม 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง)