เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University ไต้หวัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Professor Chun Cheng Chen, Dean of College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University ไต้หวัน เข้าร่วมลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ทางวิชาการ ที่มีระหว่างกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ Professor Chuan Hang Yu จาก College of Oral Medicine, Chung Shan Medical University ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งมีผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่างทั้งสองสถาบัน