เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ร่วมกับ นักศึกษาทันตแพทย์ โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร