เว็บไซต์เก่า

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน ร่วมกับ นักศึกษาทันตแพทย์ โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนอนุบาล ณ โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร กรุงเทพมหานคร