เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ China-Southeast Asia Forum on Dentistry Education และงานเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ China-Southeast Asia Forum on Dentistry Education และงานเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ China-Southeast Asia Forum on Dentistry Education ภายใต้หัวข้อหลัก “A New Model of Dental Intelligent Education” ณ Howard Johnson Tropical Garden Plaza Kunming จัดโดย School of Stomatology, Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Simulation-Based Education in Dentistry โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึง สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมงานประชุมด้วย

นอกจากเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวแล้ว ยังได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้ง พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอน ภายใน Kunming Medical University อาทิ School of Stomatology, Yunnan Key Laboratory of Stomatology, Oral Experimental Teaching Center และ Life Science Museum และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับ School of Stomatology ของ Kunming Medical University มาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง หรือ International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน