เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “มหิดลเพื่อสังคม” (Mahidol for social engagement)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “มหิดลเพื่อสังคม” (Mahidol for social engagement)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดกิจกรรม “มหิดลเพื่อสังคม” (Mahidol for social engagement) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 แก่ประชาชนที่สนใจ โดยมีกิจกรรม การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปากและฟัน
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล