เว็บไซต์เก่า

งานมหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2566

งานมหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมออกบูธแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ในงานมหิดลวิชาการ “เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา