เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA เข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA เข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรม

เมื่อวันที่ 10-16 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา จำนวน 4 คน จาก Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Dr. Nur Farhana Mat Husin, Dr. Asshakirin Soleh, Dr. Athirah Abdul Aziz และ Dr. Nurul Izzani Zulkifle ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิกในด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ และทันตกรรมประดิษฐ์

โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน