เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA เข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลังปริญญาจาก Universiti Teknologi MARA เข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรม

เมื่อวันที่ 10-16 สิงหาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นักศึกษาทันตแพทย์หลังปริญญา จำนวน 4 คน จาก Faculty of Dentistry, Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Dr. Nur Farhana Mat Husin, Dr. Asshakirin Soleh, Dr. Athirah Abdul Aziz และ Dr. Nurul Izzani Zulkifle ซึ่งเข้าศึกษาดูงานทางทันตกรรมและร่วมสังเกตการณ์ทางคลินิกในด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ และทันตกรรมประดิษฐ์

โดยเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา สำหรับการศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน