เว็บไซต์เก่า

โครงการ “รับน้องพญาไท” ประจำปี 2566

โครงการ “รับน้องพญาไท” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานโครงการ “รับน้องพญาไท” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 และเพื่อแนะนำการเรียน สถานที่ การใช้ชีวิต ทั้งที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดโดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล