เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการ “รับน้องพญาไท” ประจำปี 2566

โครงการ “รับน้องพญาไท” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานโครงการ “รับน้องพญาไท” ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 และเพื่อแนะนำการเรียน สถานที่ การใช้ชีวิต ทั้งที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จัดโดยนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล