เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีมอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 แก่งานข้อมูลและสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 แก่งานข้อมูลและสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 อาจารย์ ทันตแพทย์ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวรายงานความเป็นมาพิธีมอบใบรับรองระบบ ISO/IEC 27001:2013 แก่งานข้อมูลและสารสนเทศของคณะฯ โดยมีผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก คุณรุจิรา สีสุกใส Key Account Manager Assurance – Thailand Leadership Team บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนมอบใบรับรองและป้ายมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นผู้รับมอบ ลำดับถัดไปผู้แทนบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด มอบโล่มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา