INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
กิจกรรมงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์-ครู

กิจกรรมงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์-ครู

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานแนะแนวนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์ศิษย์-ครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในคลินิก จากวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ทันตแพทย์ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล, อาจารย์ทันตแพทย์หญิงเปมมิกา อินทโต, อาจารย์ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ, ทันตแพทย์สร้างสรรค์ นพปฎลมงคล, ทันตแพทย์หญิงนัทชา วชิรเดชา, ทันตแพทย์ภัคพงศ์ รุธิรโก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มสนทนาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา