เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

ชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ แขกผู้เกียรติ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุจิตรา กลิ่นคล้าย, คุณระพีพรรณ สุธีโอฬาร, คุณกุลวดี นวลตระกาล และคุณสมัญญา ยิ้มถนอม ซึ่งชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ จัดขึ้น

โดยภายในงานมีขบวนแห่บายศรี การแสดงจากศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมรับชมวิดีทัศน์ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน จากนั้นผู้เกษียณอายุงานกล่าวแสดงความรู้สึก และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ